Endret: 3 apr 2017     Opprettet: 3 mar 2015

Pass på parkeringen!

Parkering utenom de oppsatte parkeringsplassene er ikke tillatt. Ikke alle beboere og besøkende har fått med seg dette, derfor er vi nødt til å be om at denne bestemmelsen blir respektert.