HMS-meldeskjema for borettslaget

Her kan du laste ned vårt innmeldingskjema for ulykker, nestenulykker, farlige forhold og avik.

Dette er et vitkig instrument for å redusere faren for personskader, matrielle skader og andre uheldige forhold i vårt borettslag. Husk at eventuelle utslipp og lekkasjer av miljøskadelige stoffer også skal rapporteres.

Ferdig utfylt skjema sendes enten til etterstad-ost@hotmail.com eller legges i en av styrets postkasser.

Last ned skjemaet her.