Endret: 28 sep 2017     Opprettet: 21 jun 2012

Felles loftsbod for kortidsoppbevaring

Felles loftsbod skal være tilgjengelig for beboere som trenger det i forbindelse med flytting og oppussing.

I hver blokk er det en felles bod som kan benyttes til oppbevaring over en periode på maksimalt 3 måneder. Alle gjenstander som settes i boden må merkes med navn, leilighetsnummer og dato for når gjenstanden ble satt inn. 

Gjenstander som blir stående i mer enn 3 måneder kan bli kastet for eiers egen regning. 

Nøkkel kan lånes av et av styrets medlemmer.

Dersom man har behov for lagring av gjenstander i mer enn 3 måneder, må man enten benytte egen bod, eller kjøpe plass på eksternt lager. For eksempel tilbyr City Self-Storage minilager på Etterstad, rett ved Etterstad videregående skole.