19 nov 2019

DITT ANSVAR Å MÅKE EGEN PARKERINGSPLASS

Ved neste snøfall har du som leier egen parkeringsplass en jobb å gjøre.

DITT ANSVAR Å MÅKE PARKERINGSPLASSEN:DITT ANSVAR Å MÅKE PARKERINGSPLASSEN: Årets første snøfall har kommet og gått. Men en ting er sikkert: det kommer flere av samme sorten. Derfor vil styret gjerne minne om følgende: Det er den enkelte bileier og parkeringsplassleier sitt ansvar å måke egen parkeringsplass. Det innebærer også at plassen blir måket slik at det ikke skaper ulemper for naboen - eller for gående. Sagt på en annen måte: Du må ikke skuffe snøen ut i veien eller over på naboens parkeringsplass. Skulle du ikke ha egnet redskap i bilen, står det skuffe i oppgangen til hver blokk som kan brukes. Men please: husk å sette skuffa på plass etter bruk!