Årlige brannøvelser

Borettslaget fikk installert brannvarslingsanlegg for fellesarealene i 2011, og dette ble oppdatert i 2016. Vi har årlige brannøvelser hvor beboerne varsles på forhånd, alarmen utløses og styret veileder ved en konstruert evakueringssituasjon. Da er det også mulighet til å prøve ut branntrappene - en suksess hos våre minste beboere.

Det nye brannvarslisanlegget dekker alle fellesområder: inngang, kjeller, trapp. Dette er ikke en erstattning for brannalarm eller sikring i egen leilighet.