Endret: 28 sep 2017     Opprettet: 25 sep 2017

Beboerparkering innføres i 2018

Fram til nå har gateparkering langs Etterstadsletta vært gratis for alle. I begynnelsen av 2018 innfører kommunen beboerparkering.

Oslo Kommuene innfører beboerparkering i hele bydel Gamle Oslo i begynnelsen av 2018. Både privatpersoner og næringsdrivende kan søke om beboerparkering, som innebærer rett til å benytte seg av gateparkering på kommunale veier for en årlig kostnad. Besøkende må betale egne takster for korttidsparkering.

Forhåpentligvis vil innføring av beboerparkering føre til mindre fremmedparkering, færre hensatte biler og tilhengere, og dermed bedre plass til parkering for de som faktisk bor på Etterstadsletta. 

Årlig pris for privatpersoner blir 3000 kr per år for bil nummer en, og 4000 kr per år for bil nummer to. 

Oppdatert informasjon fra Oslo Kommune om beboerparkering ligger her.