Bestilling av nøkler

Borettslaget har systemnøkler, og det er viktig for låssylinderne og nøklenes holdbarhet at det brukes originale og ikke piratkopierte nøkler.

Nøkler blir slitt og det er å forvente at de må skiftes ut innimellom.

Nye nøkler bestilles ved mail til: vedlikehold.etterstadost@gmail.com eller vedlikeholdsansvarlig i styret.

Faktura på 250,- pr. nøkkel ettersendes direkte til andelseier fra Obos.