22 feb 2018

PORTTELEFONER: IKKE SLIPP INN FOLK DU IKKE KJENNER

Vi sliter stadig med at uvedkommende kommer inn i blokkene våre og oppholder seg i branntrapper, kjelleroppganger og andre fellesrom. For å komme dette ondet til livs, må vi sette i verk flere tiltak.

Først av alt: Det hjelper dessverre lite å installere nye porttelefoner, callinganlegg og elektroniske nøkler på utgangsdørene, hvis noen allikevel slipper inn fremmede som ringer på. Derfor er dette tiltakene som vi nå må kreve at samtlige beboere følger opp:

1: Det er forbudt å slippe inn ukjente personer som ringer på og vil inn uten å ha en helt tydelig avtale på forhånd. Er du i tvil, skal personen ikke slippes inn. Ta eventuelt heisen ned til inngangsdøren og sjekk. Det tar to minutter.

2: Sjekk alltid at inngangsdøren går greit igjen – og at ikke det smetter noen uvedkommende inn bak deg – før døren er lukket. (Her vil vi forsøke å få kortere lukketid på dørene enn det er i dag). Det samme gjelder for kjellerdørene og vaskeriene.

3: Hvis dørene ikke går ordentlig igjen, sjekk om det er noe du kan gjøre for å fjerne rusk og rask, særlig i dørkarmen eller i låssylinderen. Gi eventuelt beskjed på mail til:

vedlikehold.etterstadost@gmail.com

4: Meld umiddelbart fra til styre/politi hvis du oppdager uvedkommende i ganger, trapper eller andre fellesrom.

5: Vil du gjøre en ekstra innsats, så ta gjerne en tur rundt blokka og kjenn på dører og sjekk om det skjer noe ureglementert på kveldstid. Engasjerte beboere er vårt beste vern.

Styret vurderer også andre tiltak, som vektertjeneste, kameraovervåking etc hvis problemet fortsetter. Men dette er både dyrt og krever mye oppfølging, så vi vil helst slippe.  

Det er også fint hvis du har andre innspill til hva vi kan gjøre bedre for å sikre oss. Ta gjerne kontakt med styret på: etterstad-ost@hotmail.com

                                                                           

                                                    Hilsen styret