29 jan 2018

PORTTELEFONER: Første etappe gikk bra - nå må alle følge opp!

Da er vi i gang med det store porttelefon-prosjektet. Montørene melder at alt gikk greit på 1. dag. Beboerne i nr. 52, fra 1. til 4. etasje, var hjemme og tilgjengelige, slik de skulle.

I morgen går vi videre i nr. 52- fra 5 etasje til toppen - og satser på at det går like fint. Noen beboere her har etterlatt nøkkel i postkassen til Borettslagsservice - slik vi har bedt om. Andre satser på å være hjemme og tilgjengelige. Onsdag og torsdag går samme operasjon av stabelen i nr. 50. Kommende uke er det klart for tilsvarende prosess i henholdsvis nr. 47 (mandag 5. februar og tirsdag 6. februar ) og nr. 49 (onsdag 7. februar og torsdag 8. februar.).

Vi satser på å dele ut de tre brikkene med elektroniske låser til hver leillighet både i nr. 52 og 50 på torsdag 1. februar ettermiddag/kveld. hvis alt går etter planen. Veldig fint om dere er tilgjengelige da - evt. avtaler med nabo om å kunne legge igjen brikkene der.
Til alle som synes det er greit å overlate nøklene til montørene fra AssistenPartner: de starter vanligvis ca. kl. 6.30 om morgene. Tilbakelevering må avtales direkte med dem.

OBSOBS: Vi har stadig tilfeller av uvedkommende i kjellere,branntrapper og andre fellesrom .Det kan virke som om de sniker seg inn eller blir sluppet inn - og så setter branndørene fra kjeller og ut på gløtt - slik at de har mer eller mindre fri tilgang senere. Derfor: Pass på at ikke uvedkommende kommer inn før utgangsdøra er lukket. Slipp ingen inn som du ikke vet hvem er - og følg gjerne med på om branndørene i din blokk er skikkelig lukket.
Skulle du støte på uvedkommende - ring politiet og meld fra om innbrudd - og gi beskjed til styret.
Vi kommer trolig til å installere elektronisk lås også på kjellerdørene - og sikre den innvendige låsen på de nevnte branndørene. Disse dørene skal ikke brukes som utgangsdører - de skal kun anvendes ved brannvarsling.