2 jan 2018

Pass opp for inntrengere + litt annen info

Vi sliter med inntrengere i fellesrom. Enkelte beboere respekterer heller ikke vårt eget regelverk.

Vi starter opp 2018 med et ønske fra styret i Etterstad Øst om et godt og fredfylt år for alle våre beboere.
2017 vil gå over i historien som det året vi kom i mål med nytt fyringsanlegg, basert på jordvarme. Og etter noen justeringer og litt småplunder her og der, ser anlegget nå ut til å fungere bra. Det kan være mindre støyproblemer enkelte steder. Dette skyldes først og fremst at metallet i de gamle rørene som fører varmt vann til radiatorene utvider seg når anlegget øker mengden varmtvann. Noe som skjer når utetemperaturen synker. Her kan det fortsatt bli aktuelt med enkelte justeringer, avhengig av hvor mye støy disse utvidelsene medfører.
Det vil forøvrig bli delt ut en egen veiledning for hvordan radiatorene skal justeres. Den vil også bli lagt ut her og på vår hjemmeside: https://etterstadost.herborvi.no/. Men uansett:
VIKTIG-VIKTIG-VIKTIG: Ikke prøv å fikse på radiatorer, ventiler eller rør på egen hånd. Vi har oplevd flere eksempler dette halvåret på at det kan gå riktig galt. Ta kontakt med styreleder Johnny Gimmestad eller vedlikeholdsansvarlig Christine Mejlænder-Larsen hvis det er noe dere lurer på eller ønsker å få sjekket.
Detaljert regnskap for anlegget er ennå ikke avsluttet, men vi ligger an til å komme i mål på budsjett, vel 8 millioner kroner i netto kostnader. Når vi samtidig sparer ca 700 000 kroner i fyringsutgifter årlig, ser dette ut til å bli en god investering for borettslaget.
Flere andre tiltak står for tur - disse vil bli mer detaljert presentert her og på hjemmesiden om få dager. Men to formaninger ser vi oss nødt til å komme med:
VÆR NØYE MED HVEM SOM SLIPPES INN I BLOKKENE!
Vi håper å redusere dette problemet når nye porttelefoner blir installert om kort tid, men uansett: Ikke slipp inn personer som du ikke vet hvem er! Pass også på at ingen smetter inn mens dører står åpne eller er i ferd med å lukkes. Denne høsten har vi hatt flere tilfeller av inntrengere, som oppholder seg i kjeller eller andre fellessrom - og som gjør forsøk på å bryte seg inn i boder.
FELLESROM SKAL IKKE BRUKES TIL SKO,SØPPEL ELLER SKI
Dessverre er det en del tilfeller av beboere som bruker gang og andre fellesrom til å sette fra skotøy og søppel, sportutstyr etc. Eller til å kvitte seg med gamle møbler etc. Det er brudd på vårt regelverk - og vil kunne resultere i skriftlig advarsel og andre reaksjoner. Dessverre er også medlemmer av styret blitt skjelt ut på svært ubehagelig vis av enkelte beboere når slike regelbrudd blir påpekt - noe som ikke akkurat gjør saken bedre. Det kan bli nødvendig å stramme inn reaksjonene våre på dette feltet hvis denne utviklingen fortsetter. (gjelder også trappeoppgangene hvor det er gjort unntak for barnevogner - og kun barnevogner).