Endret: 21 sep 2017     Opprettet: 24 aug 2017

Grøftegraving neste

I løpet av denne uka, altså 25. august, skal borringen av 300 meter dype energibrønner være over. Det ble nødvendig å borre noen hull ekstra, på grunn av grunnforholdene, slik at vi er helt sikre på at det blir nok varme i mange tiår framover.De gamle oljetankene er også fjernet - og om få dager er arbeidet med å bygge om fyrrommene ferdig. Der vil det bli installert varmepumper og tanker for bio-olje - som vi er pålagt å fyre med fra 2020- de gangene det blir så kaldt at bergvarmen ikke er tilstrekkelig.
Kommende uke, altså fra 28.august, begynner gravingen av grøfter mellom energibrønnene. Grøftene vil bli gravet utenfor hver blokk - og vil ta ca 14 dager.
Fra samma dato starter også skiftingen av radiatorventiler i nr.47, som siste blokk. Som nevnt er poenget å sørge for at alle leiligheter har termostatventiler, slik at vi får en mest mulig effektiv utnyttelse av det nye varmeanlegget vårt.
Målet er å ha alt på plass, slik at vi skal kunne kjøre en full test av anlegget seinest 15. september.
Det har vært reaksjoner fra beobere på at hull og brønner etc. ikke har vært sikret godt nok. Styret har tatt dette opp med enteprenørene - og åpne hull og grøfter er nå blitt merket. Det er ikke mulig å dekke til alt av materialer, stein og annet mens dette arbeidet pågår. Det må vi be om forståelse for. Like fullt er det viktig å sikre forskriftsmessig det som sikres kan. Derfor er det bra at beboere melder fra hvis det er nødvendig med bedre sikring og merking.