Endret: 25 sep 2017     Opprettet: 5 mai 2017

Fra mai-oktober installeres nytt fyringsanlegg med energibrønner

Prosjektet vil innebære en del anleggsarbeid på uteområdene våre i sommer, og vi kommer til å trenge tilgang til alle beboernes leiligheter i løpet av prosjektperioden.

Fyring med fossil olje blir forbudt fra 2020, og borettslaget skal derfor konvertere til en fornybar energiløsning med varmepumpe basert på energibrønner. 

Dette arbeidet starter i mai. Boring av energibrønner på tomten vil innebære at deler av utearealene våre vil bli avstengt i sommer. 

For at anlegget skal fungere best mulig, må vi installere termostatventiler på alle radiatorer. Det innebærer at vi må ha tilgang til alle beboere sine leiligheter 1 dag for installasjon, og 1 dag for igangkjøring av anlegget i september/oktober. Dette innebærer at man enten må sette av to dager til å være hjemme, eller at man leverer fra seg en ekstranøkkel til styret i forkant av dagen arbeidene skal skje. Dersom du ikke har en ekstranøkkkel, anbefaler vi at du bestiller dette i dag. 

Det kommer mer informasjon om gjennomføring av prosjektet under "Pågående prosjekter" -> "Prosjekt energiforsyning", og på Facebook.