5 mar 2018

NYE NØKLER TIL KJELLERUTGANGENE

Nå, mandag 5. mars, monteres nye,elektroniske nøkler til kjellerutgangene i samtlige blokker. Det betyr at de nye nøklene som samtlige beobere har fått utdelt 3 eksemplarer av allerede, i ulike farger, må brukes også på disse dørene.

    

Vi gjør dette for å forenkle nøkkelsystemet vårt, men like mye for å forhindre at uvedkommende kommer inn denne veien med gamle sylindernøkler som er havnet på avveie.

NBNBNB: Branndørene på motsatt side av kjelleren må ikke brukes som "ekstradør" ut fra kjelleren. De skal kun brukes i nødstilfeller. Dette MÅ overholdes. Vi har sett eksempler på at de kolbene av plast som er satt opp utenpå låsen for å hindre misbruk er blitt fjernet. Dette vil bli håndtert som brudd på våre ordensregler og føre til skriftlig klage fra styret. Her må vi være strenge - det skjønner sikkert alle.