Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 16 okt 2015

Kontaktinformasjon

Hvem i styret skal kontaktes når?

For henvendelser som gjelder:

- Bestilling av nøkler til ytterdør

- Bestilling av nøkler til vaskeritavle

- Feilmeldinger på heis, fellesvaskeri og dørautomatikk

Benyttes mail vedlikehold.etterstadost@gmail.com

For henvendelser som gjelder:

- Parkeringsplass

- Innspill til parkeringsprosjektet, idéer til felles arrangementer eller nettside

- Andre henvendelser

Benyttes mail etterstad-ost@hotmail.com eller kontaktskjema på denne siden.

For bestilling av ringeklokkeskilt, putter man en lapp i postkassen til vaktmester (under info-tavla) med navnet som skal byttes ut, og nytt navn. Skiltet må inneholde etternavn.

For varsling om akutte vedlikeholdsrelaterte hendelser (vannlekkasjer i fellesområdene, o.l.) kontaktes vedlikeholdsansvarlig:

Christine Mejlænder-Larsen på telefon 92 41 13 03.

Andre henvendelser som haster kan rettes til styreleder Johnny Gimmestad på telefon 900 51 732.