8 apr 2018

IKKE OPPUSSING I HELG OG PÅ KVELDSTID.

Vi er tydeligvis på vei inn i oppussingssesongen. Vel og bra - det er fint at beboere ønsker å holde sine leiligheter ved like. Men det mange dropper å tenke på, er at vi bor i blokker der lyden går som smell i ei høyttalerkasse - fra topp til bunn.

손에 망치, 손, 망치, 검은색 망치 PNG Image and Clipart

Derfor har vi også vedtekter som setter klare grenser for når oppussing og andre støyende aktiviteter skal foregå. Det er rett og slett helt nødvendig.
Disse bestemmelsene brytes dessverre altfor ofte. Og det er en forferdelig sur og kjedelig jobb for styrets medlemmer å gå rundt og være støypoliti og minne folk om hvilke regler som gjelder på dette. Derfor minner vi alle om at du har rett - og plikt - til å klage når slike brudd på reglene skjer. Meld gjerne fra til styreleder. I tillegg vil vi foreslå, på generalforsamlingen 24. april, å stramme inn på regelverket i tråd med det som ellers gjelder for Oslo kommune.
Har du synspunkter på dette - enig eller uenig - så kom på generalforsamlingen og ta del i diskusjonen. Det er alle beboere hjertelig velkommen til.

 

Det skal være ro i leilighetene og oppganger/fellesa

realer mellom kl. 23:00 og kl. 06:00 alle dager.

Dette gjelder også vaskemaskiner og oppvaskmaskine

r i leilighetene fordi vibr

asjonene høres godt i

naboleilighetene. Det er heller ikke tillatt å flytte

ting til og fra lofts- og kjellerboder i dette

tidsrommet.

Ro mellom kl. 23:00 og kl. 06:00 alle hverdager

Banking, boring o.l. er ikke tillatt etter kl. 21:00 på hverdager og etter kl. 17:00 på lørdager.

Søndager og helligdager er stilledager og det skal ikke forekomme oppussing, eller andre

støyende aktiviteter.