30 jan 2020

Hvis det gnistrer, spruter eller du trenger nøkkel:

Hva skal du gjøre hvis du plutselig oppdager at det spruter vann ut av et rør i kjøkkenbenken? Eller at det begynner å gnistre i den gamle kontakten til kjøleskapet? Eller du trenger en ekstra nøkkelbrikke? Dette er hva du bør gjøre og hvem du skal kontakte:

 

Elektrisitet
Hvis du oppdager problemer eller feil med ditt elektriske anlegg, kontakter du kort og godt faste elektriker, Elektro-Sivert, på telefon 23 34 4556. Vårt borettslag har fast avtale med dem. De kjenner oss, og vi vet at de er seriøse og reagerer raskt. 

De gjør også jobben hvis du trenger å få gjort vanlig elektrikerarbeid, som å installere ny komfyr eller kontaktpunkter i leiligheten. Som del av vår avtale, får du 10 prosent rabatt.

Det er ditt ansvar å sørge for at det elektriske er i orden i din egen leilighet. Ikke vent med å kontakte elektriker, hvis du merker at noe ikke er som det skal være. 

Vann og rør:
Ved lekkasjer eller andre synlige skader på vannforsyning, varmeanlegg og radiatorer: Ta kontakt med våre faste rørleggere; 2Rørleggere, på tlf: 22305640. Vi har en avtale med dem om at de rykker raskt i slike situasjoner. De kjenner oss. Og vi vet at de er seriøse. 

Skulle det likevel ta tid å komme i kontakt med dem, kontakter du annet, tilgjengelig firma. Rørleggervakta kan være et alternativ: Tlf: 23 12 65 50

2Rørleggere gjør også jobben hvis du trenger å få utført vanlig rørleggerarbeid i din leilighet: Fra å skifte en vannkran til å installere nytt dusjanlegg på badet. Uansett: sørg alltid for å bruke seriøs, autorisert rørlegger  

Nøkler – annet vedlikehold:
Trenger du ny nøkkelbrikke, eller har problemer med den gamle nøkkelen til vaskekjelleren? Da sender du en mail til: vedlikehold.etterstadost@gmail.com. Samme adresse kan du også benytte hvis du oppdager skader eller feil på våre bygg og uteområder.

Forsikring:
Skader i egen leilighet; på vannrør og varmeanlegg, elektrisitet eller interiør, er du selv ansvarlig for. Derfor skal  de også meldes til ditt eget forsikringsselskap. Men det er noen unntak: Oppdager du lekkasjer fra avløpsrør eller vannrør inne i vegg, og på de rørene som fører vann til og fra radiatoren, dekkes dette vanligvis av borettslagets boligforsikring. Derfor skal dette håndteres via Obos forsikring, tlf:22 86 83 98 – på dagtid. 
                                                           
Hilsen styret