26 apr 2018

GENERALFORSAMLINGEN: KJEMPEBRA DELTAGELSE!!!

Ikke på det vi kan huske, har det vært så mange deltagere på en generalforsamling i Etterstad Øst.

 


 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Øst Borettslag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtedato: 24.04.2018
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested: Etterstad videregående skole
Til stede: 37 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 42 stemmeberettigede.

 

Mange beboere deltok også i diskusjonen og kom med bra innspill til de forslagene som ble fremmet og stemt over. Det vitner om et engasjement vi kan være stolte av.

De vedtatte endringene av ordensreglene våre, samt protokoll 
med oversikt over valg, etc. blir sendt ut i posten til samtlige beboere. I kortform: 
1: Det blir innskjerping av tidene for når det skal være ro.
2: Varslingsplikt ved større ombygginger 
3: Vi sier ja til bygging av utvendige, låsbare sykkelboder.
4: Valg av styreleder: Johnny Gimmestad (gjenvalgt).
5: Varamedlemmer til styret: Sigrid Westeng Odden (ny) og Jan Ove Vambeseth (gjenvalgt).
Styret forøvrig var ikke på valg. 
Styremedlem Anette Dahl gjorde også rede for hva som vil skje med våre uteområdet i forbindelse med utbyggingen av ny skolevei til Brynseng skole. Det kom fram et klart ønske om et eget beboermøte om denne saken når vi vet mer om når arbeidet starter. Trolig blir dette over sommerferien.