29 apr 2018

DUGNAD: Tirsdag 8. mai stiller vi opp!

Før dugnaden om ei uke er det noen oppgaver som bør gjøres. Fint om du starter med å merke sykkelen og fjerne det du måtte ha av ting i fellesboden. Og sjekk: Nå blir det enkelt å tømme bodene dine for gammelt skrot!

Det blir dugnad tirsdag 8. mai fra kl. 17 og utover. Og grilling mellom blokk 47-49 fra kl. 19.

Sykler både ute (i sykkelstativene) og inne (i sykkelbodene) merkes med navn og dato. Barnevogner skal også merkes med navn og dato. Sykler og barne-vogner som ikke er merket vil bli fjernet.

Ting lagret i felles bod på loft må være merket med navn, dato og telefonnummer. Ting som har stått mer enn 3 måneder blir fjernet.

I år får hver blokk hver sin kontainer.
Bur for elektrisk avfall blir plassert foran 47 og 50.

Bur for malingsspann blir plassert foran 47.

Det kjøpes inn blomster til potter og urner. Om noen har spesielle ønsker, send sms til dugnadsansvarlig Christine på 92411303 innen 2. mai.

Vi håper på bra oppmøte. Har du ikke mulighet til å stille på selve dugnaden, kan du likevel bidra i dagene før eller etter dugnaden. Noter hvilke oppgaver som er gjort på liste som blir hengt opp i hver oppgang.

Dugnad er en fin anledning til å bli kjent med naboene :-)

Vel møtt!

Bilderesultat for dugnad tegning