Endret: 21 sep 2017     Opprettet: 23 mai 2017

SLUTT PÅ OLJEFYRINGEN FOR ALLTID!

Nå skrus våre gamle, gode oljefyrer av for denne sesongen - og for alltid.


Det skjer på fredag 26. juli - vi har ventet i det lengste ettersom været og temperaturen har vært så utstabil.
Og neste gang varmen kommer på, fra siste halvdel av september, er det jordvarme og bioolje som gjelder. Da skal dype brønner være boret, nytt fyringsanlegg være installert og alle radiatorer være utrustet med nye termostatventiler og regulert slik at vi utnytter energien mest mulig effektivt.
Arbeidet med det nye anlegget starter så smått opp fra begynnelsen av juni. I kommende uke sender vi ut mer detaljert informasjon til alle andelseiere om hva som skal skje og når det skjer - fra jobben starter og til anlegget er på plass.
Følg med - det som er spesielt viktig er følgende: Alle radiatorer blir som nevnt utstyrt med nye, termostartstyrte ventiler (muligens med unntak av dem som nettopp har installert tilsvarende type) For at denne jobben skal kunne gjøres effkektivt, må våre rørleggere enten ha tilgang til din leilighet på fastsatt dato - eller vi må få låne et sett nøkelrt til leiligheten. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal skje - men oppfordrer alle til å sørge for å ha ekstra nøkkel/nøkler, merket med leilighetsnummer og eier/adresse - slik at installeringen av ventiler kan gå mest mulig smertefritt.

Hilsen styret.