Endret: 21 sep 2017     Opprettet: 15 aug 2017

Gamle tanker farvel!

Mens boringen etter jordvarme går sin gang, er det takk og farvel til de gamle oljetankene. Nye tanker for bioolje, som skal brukes på ekstra kalde dager, vil nå bli installert innendørs, i fyrrommene.


Vel overstått! Nå er vel så godt som alle beboere i Etterstad Øst tilbake etter ferien. Håper den var fin.Arbeidet med å bore energibrønner og skifte radiatorventiler, legge om de gamle fyrrommene og fjerne gamle oljetanker går sin gang.
Boringen går nå inn i siste fase. Litt avhengig av grunnforhold og behov for eventuelle ekstrabrønner, vil de ta en til to uker. Så skal det også graves noen grøfter.
Denne uka, altså uke 33, starter utskifting av radiatorventiler i nr. 52. Det er beregnet å ta to uker. Så er det nr. 47 sin tur. Kan hende at vi prøver å komme i gang allerede 20. august, i så fall vil vi beskjed i forkant, selvfølgelig.
Styret har første møte etter ferien på torsdag 17.august. Vi kommer tilbake med mer info, både om energiprosjektet og andre saker etter det.

Hilsen styret v.Johnny, styreleder.