20 mar 2018

DETTE ER ALVOR:

Flere forhold som enkelt kunne ha vært unngått skaper unødvendig mye problemer og skader ivårt borettslag. Styret ber nå om at følgende tas på alvor:


1: Det må ikke tukles med rør/vann/blandebatterie/radiatorventiler etc i de enkelte leiligheter. Når noe skal gjøres på dette området, må det brukes fagfolk - og det må varsles i god tid til såvel styret som til andre beboere hvis vann skal stenges av i en lengre periode. God tid vil i praksis si ei uke - minimum.
En liten, håndskreven lapp på plakattavla er heller ikke nok. Det skal i utgangspunktet varsles med skriv til samtlige beboere. Og på vår egen Facebook-og hjemmeside. Dette siste sørger styret for.
Vi opplevde nylig et tilfelle der en beboer hadde fått koblet varmt - og kaldtvann galt på sitt kjøkken. Resultat: Varmtvann der det skulle komme kaldt - og omvendt - i 18 leiligheter!
Heldigivs fant en flink rørlegger fort feilen - men så galt kan det altså gå når man ikke bruker ordentlige fagfolk. Vi har også hatt flere lekkasjer fra radiatorer fordi beboere har tuklet med utette ventiler - og gjort vondt verre
2: Søppel, skotøy og andre gjenstander skal ikke settes i ganger og fellesrom. Her brytes stadig våre ordensregler - og mange påberoper seg gode unnskyldninger for regelbruddene. Dette er ikke akseptabelt. Styret vil innskjerpe praktiseringen av reglene på dette feltet. Og ved gjentagelser vil det bli gitt skriftlig advarsel til beboere som ikke følger reglene. Slik hensettting av søppel og gjenstander er til stor sjenanse for naboene - og det medfører risiko for å hindre rømming ved bran. Dette er en risiko som det er helt urimelig å påføre andre. Faktisk er også styret juridisk ansvarlig, hvis det oppstår kritikkverdige stiuasjoner. Derfor kan vi ikke la denne utviklingen fortsette.
3: Hadde egentlig tenkt å komme med noen formaninger om oppussing, også men dette får holde for denne gang.