Endret: 21 sep 2017     Opprettet: 21 des 2016

VASKEMASKINER OG TØRKETROMLER MÅ BRUKES ORDENTLIG

Det skjer stadig skader på maskinene i vaskerommet – skader som må repareres. Dette koster deg og alle andre som bor her i Etterstad Øst Borettslag tusenvis av kroner hvert år.

Mye av grunnen til at skadene skjer, er at maskinene ikke brukes slik de skal. Eller at det kastes inn tøy som er så fullt av sand, skitt eller løse gjenstander (spiker, skruer, mynter m.m.) at det skaper problemer.

Den feilen som forekommer oftest er at brukeren avslutter programmet for tidlig – før det er kjørt ferdig.

Dette tåler maskinene dårlig. Da oppstår det skader – og kostnadene til vedlikehold fyker i været.

Slik kan det ikke fortsette. Vi har rett og slett ikke råd til å bruke så mye penger på reparasjoner som burde være helt unødvendige. Derfor henstiller styret så sterkt vi bare kan:

1: Følg bruksanvisningen nøye for hvordan vaskemaskiner og tromler skal brukes.

2: Ikke sett i gang vaskemaskin eller trommel hvis du ikke har nok tid igjen til å la maskinen fullføre hele programmet.

3: Pass på at det som vaskes eller tørkes ikke er fult av sand eller annen skitt.

4: Kjenn etter og tøm lommer for løse gjenstander, som spiker, skruer, mynter m.m.