Endret: 25 sep 2017     Opprettet: 23 okt 2016

Takk for oppmøtet på brannøvelsen

Mandag 17. oktober ble det gjennomført brannøvelse, med gjennomgang av branninstrukser, beboernes ansvar for brannsikkerhet i egen lelighet, og utdeling av batterier til røykvarlsere.

Styret vil i nærmeste framtid gå gjennom gjeldende branninstruks - og sende den ut til samtlige beboere. Vi oppforder alle til å sette seg inn i den - og gjerne slå den opp på et synlig sted - på kjøkken eller i gang.
Det vil også bli satt opp en egen instruks for vårt alarmsystem ved siden av alarmskapet i utgangen. Instruksen vil fortelle hvordan du kan sjekke hva som har skjedd hvis systemet varsler om feil eller brann.
De nærmeste ukene kommer det nye, bedre branndører inn til nødtrappa som ikke kan låses i samtlige fire blokker.
VIKTIG: 9 av 10 branner starfter i den enkelte beboers leilighet - aller oftest på kjøkkenet. Derfor er det så viktig å ha røykvarslerne i orden - sjekke at både de, brannapparatet og brannslangen som dere er pålagt å ha - virker slik de skal.