Endret: 21 sep 2017     Opprettet: 14 apr 2016

Nye (vaske)tider i borettslaget

Generalforsamling 2016 hadde betydelig høyere oppmøte enn i fjor, og det ble livlig, men vennlig og tildels humoristisk debatt. Den største endringen som ble vedtatt er at det nå er lov til å vaske klær på søndager. Det ble også vedtatt å ta husordensregelen om at det ikke er lov til å ha dyr, inn i vedtektene. Der heter det nå at "Dyrehold er i utgangspunktet forbudt. Unntak kan gis etter søknad til styret". Frode Markhus og Anette Dahl ble valgt som nye vararepresentanter i styret. Vi ønsker dem hjertelig velkommen, og takker alle for oppmøtet!