Endret: 3 apr 2017     Opprettet: 14 okt 2015

Endringer i styret - Ekstraordinær generalforsamling

Styreleder i vårt borettslag, Tor Arne Skotnes, har dessverre måttet trekke seg fra vervet på grunn av sykdom. Styremedlem Johnny Gimmestad trer inn som fungerende styreleder frem til valg på ny leder, som finner sted på ekstraordinær generalforsamling. Den kommer trolig til å bli avviklet onsdag 18. november, med et lite forbehold om annen dato av praktiske årsaker. Uansett vil det bli sendt ut skriftlig innkalling i henhold til våre vedtekter, med minst 14 dagers frist.

Vi takker Tor Arne for god innsats, både som styreleder og mangeårig styremedlem.

Hilsen styret Etterstad Øst borettslag