Endret: 21 sep 2017     Opprettet: 14 des 2016

Dette jobber styret med

Nytt fyringsanlegg og stadig nye episoder av føljetongen om veien inn til Brynseng skole, er blant de sakene styret behandler.

DETTE JOBBER STYRET MED

 

NYTT FYRINGSANLEGG: Myndighetene har vedtatt at det ikke skal være lov å benytte fyringsolje til oppvarming i boligbygg etter 2020. Det betyr at vi må gjøre noe med våre fyringsanlegg, som i dag går på slik olje. Styret har vurdert ulike alternativer – det vil si: Enten å gå over til såkalt bioolje – eller å satse på jordvarme, hentet opp fra grunnen rundt oss. Av flere gode grunner, både miljømessig og økonomisk, har vi falt ned på jordvarme. I samarbeid med OBOS prosjekt jobbes det nå med å hente inn anbud fra ulike leverandører – og med planer for videre framdrift.

Saken krever solid tilslutning fra medlemmene – og vil bli lagt fram for avstemning på kommende generalforsamling. Det kommer også mer informasjon om saken før den tid.

VEIKLUSS: Føljetongen fortsetter om hva som skal skje med veien inn til Brynseng skole – og hva det vil få å si for våre planer om å utvide antall parkeringsplasser og oppgradere uteområdene. Nå er det kommet for en dag at veiene innkjøringsveien, både til nr. 49 og til nr. 50-52 – sin tid ble ekspropriert av Oslo kommune. Dette kan ikke styret se å ha blitt informert om – eller å ha godkjent. Vi jobber videre med dette – og har i første omgang bedt om et møte med Plan- og bygningsetaten, både for å for å få greie på hvordan dette er blitt bestemt og ikke minst; få avklart hva som skal skje videre, slik at vi kan få satt spaden i jorda. Fortsettelse følger!

BRANNDØRER KOMMER: Fordi våre bygg er såpass godt voksne – og ikke alt var like standardisert da de ble bygd som i dag - har det tatt litt mer tid enn forutsatt å få laget branndører som er tilpasset våre mål. Enden på visa ble at leverandøren ba om å få starte installeringen av de nye dørene etter nyttår – og ikke holde på med dette arbeidet midt i julestria. Det har vi sagt ja til -de setter i gang rett over nyttår med å installere nye branndører av metall mot nødutgangene og inn til loftsetasjene i samtlige blokker.

VASKEKJELLERNE: En av våre største utgiftsposter, når man holder strøm/olje og kommunale avgifter utenom, er vaskekjellerne. Mye av årsaken er at folk bruker maskinene galt. Dermed oppstår det skader som det koster mye å fikse. Styret ber derfor om at både tørketromler og vaskemaskiner brukes slik det er beskrevet på maskinene. Spesielt viktig er det å ikke røske opp dører og stoppe maskinene før programmet er ferdig kjørt – det tåler maskinene veldig dårlig.

NYTT RENGJØRINGSFIRMA: Fra 1. januar får vi engasjert nytt rengjøringsfirma, Økonomiske Løsninger. Vi håper og tror det skal heve kvaliteten på renholdet i fellesarealene betraktelig.